Úvodní stránka > Aktuality > 100. výročí vzniku samostatného čs. státu v Jihomoravském kraji

100. výročí vzniku samostatného čs. státu v Jihomoravském kraji

Také na jižní Moravě patřily uplynulé dny oslavám významného výročí sta let od založení samostatného Československa. Příslušníci Krajského vojenského velitelství Brno se zúčastnili několika akcí, spojených s oslavou tohoto výročí, po celém Jihomoravském kraji.

Brňané se sešli ke vzpomínkovému shromáždění v neděli 28. října na Komenského náměstí. Více než tři sta účastníků z řad občanů, ale i ústavních institucí se sídlem v Brně, orgánů státní správy a samosprávy i Univerzity obrany a Krajského vojenského velitelství si připomnělo před sochou Tomáše Garrigue Masaryka události, které vedly ke vzniku samostatného československého státu v roce 2018. Současný pohled na historické i soudobé souvislosti nabídl také jeden z poslanců Národní rady Slovenskej republiky, u našich sousedů ovšem bohužel tento významný den není dosud státním svátkem. Za Krajské vojenské velitelství Brno se vzpomínkového shromáždění zúčastnil a kytici k piedestalu sochy prvního československého prezidenta položil ředitel plukovník Radek Černý.

Slavnostní, společenský i zábavní ráz mělo nedělní odpoledne a podvečer ve Slavkově u Brna. Odhalen byl památník obětem 1. a 2. světové války, který doposud ve Slavkově chyběl a na němž jsou uvedena jména 221 místních občanů, kteří v obou světových válkách přišli o život. Při příležitosti odhalení památníku a v souvislosti s oslavami vzniku Československé republiky před sto lety i vlivu československých legionářů na tyto události ředitel Krajského vojenského velitelství plukovník Radek Černý téměř čtyřem stům shromážděných občanů ve svém proslovu řekl: „Armáda České republiky, která si mimochodem letos připomíná 25 let své existence, klade na uchovávání a rozvoj tradic velký důraz. Je tedy zcela přirozené, že se k jako jednomu ze zdrojů svých tradic hlásí i k odkazu našich legionářů na ruských, francouzských a italských frontách, kteří velmi výrazně přispěli ke vzniku samostatného československého státu.“ Dále připomněl první rozkaz prezidenta nové republiky po vyhlášení samostatnosti, kterým Tomáš Garrigue Masaryk promlouval k armádě, a doplnil: „Konstatujeme-li s díky a úctou, že naši legionáři se před 100 lety přičinili o vznik státu, nedovolme v této souvislosti ani zpochybňovat význam smrti vojáků současné české armády, našich spoluobčanů, v novodobých zahraničních operacích. S nedávno zabitým štábním praporčíkem in memoriam Tomášem Procházkou se jich nevrátilo ke svým blízkým 28 a všichni byli jistě přesvědčeni, že svou činností přispívají k bezpečnému rozvoji moderní a svobodné České republiky.“ Oslavy vzniku republiky dále pokračovaly lampiónovým průvodem městem, videoprojekcí na budovu městského úřadu, kterou město připomnělo hlavní milníky československých dějin, a zakončeny byly koncertem hudební skupiny přímo na náměstí.

Slavnostní shromáždění, kterých se účastnily stovky občanů, proběhla také v Kyjově nebo v Břeclavi. V obou městech byl součástí programu také lampionový průvod, který byl tichou vzpomínkou na všechny, kteří se zasloužili o vznik samostatného československé státu.

Fotogalerie

Nahoru