Home page > Aktuality > Brněnské aktivní zálohy opět přispěly na dobrou věc

Brněnské aktivní zálohy opět přispěly na dobrou věc

První červnovou neděli přivítali příslušníci Pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno, toho času účastnící se vojenského cvičení ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, vzácné hosty. Zavítal mezi ně válečný veterán pan npor. v. v. Attila Fabián s manželkou a také zakladatel nadačního fondu REGI Base pan Hynek Čech.

Brněnské aktivní zálohy projevují ochotu pomoci nejen svojí přípravou v rámci vojenských cvičení, ale také snahou pomáhat těm, kteří to v danou chvíli opravdu potřebují. V roce 2017 tak mezi sebou uskutečnili první finanční sbírku ve prospěch projektu Zdravotní klaun. V loňském roce se rozhodli podpořit Vojenský fond solidarity a také letos tato tradice pokračuje dál s rostoucí energií a odhodláním. V průběhu letošního roku se mezi členy jednotky podařila vybrat částka 25.000,- Kč, kterou se rozhodli věnovat Nadačnímu fondu REGI Base. Ten už od roku 2011 pomáhá těm, kteří za nás sloužili a jejich projekty jsou tak zaměřeny na pomoc bývalým vojákům, hasičům či policistům, kteří se dostali do zdravotních problémů a finančně podporuje jejich léčbu a následnou rekonvalescenci.

Finanční prostředky od Pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno prostřednictvím nadačního fondu REGI Base připadnou na léčbu pana  npor. v. v. Attily Fabiána.  Pan nadporučík je válečný veterán z Iráku, který se od roku 2013 potýká s následky těžkého úrazu. V posledních měsících se však díky léčbě kmenovými buňkami a následné rehabilitaci jeho stav zlepšuje a po několika letech na vozíku dělá první samostatné kroky, již jen za pomoci chodítka. Všichni účastníci slavnostního nástupu Pěší roty tak mohli na vlastní oči vidět, že jejich odhodlanost pomoci má obrovský význam v léčbě konkrétního člověka. Pan nadporučík Fabián si mohl finanční dar osobně převzít a vyjádřit svoje poděkování celé jednotce. 

Při následném neformálním posezení ve svátečně připravených prostorách Posádkového domu Libavá, se pan nadporučík Fabián zajímal o činnost Pěší roty Aktivní zálohy, o náplň jejich probíhajícího cvičení a naopak příslušníci roty zahrnuli otázkami nejen pana nadporučíka a jeho manželku, ale také zakladatele nadačního fondu REGI Base pana Hynka Čecha. Ti jim tak mohli důkladně popsat systém podpory nejen pro pana nadporučíka, ale pro všechny „klienty“ nadačního fondu.

Atmosféra celého odpoledne byla velice přátelská a pro vojáky aktivní zálohy, kteří už více jak týden na Libavé cvičili, bylo toto setkání příjemným a naplňujícím zakončením cvičení.

Fotogalerie

Nahoru