Úvodní stránka > Aktuality > Brněnské aktivní zálohy prokazují svou sounáležitost s armádou

Brněnské aktivní zálohy prokazují svou sounáležitost s armádou

V neděli 8. dubna 2018 vrcholila v areálu energetického rozvodného zařízení Sokolnice etapa operačního nasazení Pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno v rámci cvičení Hradba 2018. Po etapě stmelení ve VVP Libavá plní jednotka úkoly při operačním nasazení v rámci ochrany a obrany důležitého objektu i při posílení Policie ČR formou smíšených hlídek v krajském městě Brně.

Současně se uskutečnil návštěvní den pro rodinné příslušníky, ale také zaměstnavatele vojáků. Celé odpoledne bylo koncipováno jako neformální setkání zejména rodinných příslušníků se svými blízkými, kteří toho času plnili úkoly spojené se cvičením. Rodiny vojáků aktivní zálohy se tak mohly osobně přesvědčit, co všechno na jejich manžele, táty, syny, dcery, partnery nebo přítelkyně čeká, když jsou povoláni na vojenské cvičení.

Pro návštěvníky byl připraven bohatý program sestávající z prohlídky základny, statických ukázek výzbroje a výstroje, kterou aktivní zálohy i profesionální vojáci používají a prohlédli si také přistavenou vojenskou techniku. Velké zaujetí hojného počtu diváků včetně dětí pak směřovalo k dynamickým ukázkám činností spojených s ochranou a obranou důležitého objektu, v tomto případě zařízení kritické infrastruktury. Přístup a nasazení svých blízkých odměnili přítomní několikrát potleskem.

Celého odpoledne se osobně účastnila brigádní generálka Lenka Šmerdová, které v jeho průběhu připadla i jiná milá povinnost. Během slavnostního nástupu Pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno totiž jako předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity převzala z rukou velitele roty finanční dar ve výši 18.000 korun, které mezi sebou vojáci a vojákyně jednotky spontánně vybrali. Generálka Šmerdová hluboce ocenila tento projev sounáležitosti, podpory a přátelství, který vzájemně prokazují vojáci v aktivní záloze vůči svým profesionálním kolegům i celé Armádě České republiky.

„Jsem velice potěšen tímto morálním i lidským gestem, které vojáci naší Pěší roty uskutečnili a jsem na ně osobně hrdý. Nejen tento fakt, ale i jejich snaha a přístup k plnění úkolů po celou dosavadní dobu cvičení, jsou tím nejlepším důkazem, že jednotka Pěší roty Aktivní zálohy je a nadále může být hrdým nositelem čestného názvu „plukovníka Františka Kopuletého,“ uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plukovník gšt. Radek Černý.

Generálka Šmerdová si v doprovodu ředitele KVV Brno nejen prohlédla areál základny a shlédla statické a dynamické ukázky, ale pohovořila i s vojáky a jejich rodinnými příslušníky. Zajímala se o průběh cvičení, režim života vojáků během něj i v rámci jejich další služby v aktivní záloze a rovněž o jejich civilní život. Na závěr návštěvního dne poděkovala za příležitost zúčastnit se návštěvního dne a celé jednotce Aktivní zálohy KVV Brno pak za jejich přístup ke službě a popřála jim vše dobré jak v osobním životě, tak i v dalším působení v rámci aktivní zálohy.

Fotogalerie

Nahoru