Home page > Aktuality > Návštěva genmjr. Alana u KVV Brno

Návštěva genmjr. Alana u KVV Brno

V pátek 23. srpna 2019 navštívil Krajské vojenské velitelství Brno (KVV Brno) ředitel Sekce plánování schopností Ministerstva obrany, generálmajor Ing. Jaromír Alan, MSc.

V rámci své návštěvy zhlédl pan generál ukázku materiálu, který KVV Brno pořídilo především k zabezpečení výcviku Pěší roty Aktivní zálohy a k zajištění akcí zastřešených v programu Přípravy občanů k obraně státu (POKOS). Seznámil se také s výsledkem rekonstrukce části budovy, ve které KVV Brno sídlí a ředitel KVV Brno, plk. gšt. Ing. Radek Černý, MSS doložil panu generálovi rozsah agendy, kterou KVV Brno ve své územní působnosti vykonává.

Pan generál si v rámci své návštěvy našel čas osobně pohovořit s příslušníky KVV Brno a seznámit se s konkrétními činnostmi, které u našeho velitelství vykonávají.

Milou povinností, která panu generálovi připadla, bylo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor pro velitelský sbor Pěší roty AZ, který se nachází přímo v prostorách KVV Brno.

Fotogalerie

Nahoru