Home page > Aktuality > Pietní shromáždění k 80. výročí okupace českých zemí

Pietní shromáždění k 80. výročí okupace českých zemí

Ve čtvrtek 14. března 2019 proběhla v brněnských Kounicových kolejích pieta k připomenutí si 80. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem a k uctění památky všech obětí, které byly umučeny a popraveny právě v areálu Kounicových kolejí během okupace Československa.

Jedním z těch, kteří právě zde byli popraveni, byl dne 21. června 1942 také František Kopuletý, plukovník generálního štábu in memoriam. František Kopuletý byl aktivní účastník 1. i 2. odboje, absolvent Vysoké školy válečné v Praze, příkladný voják vyznamenaný za svoji statečnost.

Po likvidaci československé armády se aktivně zapojil do odbojové činnosti ve skupině Obrana národa.

Aby nebylo jeho jméno zapomenuto, nosí jej Pěší rota Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno hrdě ve svém názvu. Část jejich příslušníků se také sešla na pietním shromáždění, aby osobně, na místě posledního okamžiku plukovníka Kopuletého, vzdala čest nejen jemu, ale všem vlastencům zavražděným za svoji statečnost a oddanost Československu.

Fotogalerie

Nahoru