Úvodní stránka > Aktuality > Příprava občanů k obraně státu - POKOS v Brně

Příprava občanů k obraně státu - POKOS v Brně

Dne 24. května 2017 proběhlo v prostorech Krajského vojenského velitelství (KVV) Brno školení k problematice Přípravy občanů k obraně státu (POKOS). Školení se zúčastnili především učitelé základních a středních škol z JmK. Mezi vítané účastníky určitě patří i účast pracovníka Krajského úřadu JmK.

Školení zahájil plukovník gšt. Ing. Luděk LACINA ředitel Krajského vojenského velitelství v Brně, přivítáním všech přítomných a představením hlavního manažera projektu POKOS Ing. Ivana GERHÁTA. Ten po úvodních slovech seznámil přítomné s hlavním zaměřením projektu POKOS a možnou spoluprací s Armádou České republiky (AČR).  Samostatného představení AČR, její funkce ve společnosti, hlavní úkoly a schopnosti jak armády, tak jejich jednotlivých složek, se ujal kapitán Ing. Michal KALIŠ.  

Nahoru