Úvodní stránka > Aktuality > Ve dnech 17.10.-22.10. a 24.10.-28.10.2015 proběhlo ve VVP Březina vojenské cvičení příslušníků roty AZ KVV Brno

Ve dnech 17.10.-22.10. a 24.10.-28.10.2015 proběhlo ve VVP Březina vojenské cvičení příslušníků roty AZ KVV Brno

         zaměřené na realizaci úkolů opoziční jednotky vůči cvičícím profesionálním vojákům AČR - příslušníkům kurzu Komando.  Po nástupu zahájili příslušníci roty AZ pod vedením instruktorů kurzu intenzivnívýcvik zaměřený především na střeleckou, taktickou, topografickou a ženijní přípravu,

         součástí byl i plánovací a rozhodovací proces velitelů příprava bojového rozkazu zakončená plněním cvičných úkolů jednotlivci. Tato zaměstnání se prolínala s opoziční činností jednotlivců a skupin vůči cvičícím příslušníkům kurzu, a to jak v denní, tak noční době.

       Dle závěrečného hodnocení náčelníka Úseku přípravy Komando mjr. Ing. Roberta ZAHURANCE splnili všichni příslušníci roty AZ úkoly výtečným způsobem, příkladně zvládli zadanou problematiku, svým přístupem vzorně reprezentovali Aktivní zálohy, KVV a přispělitak ke zdárnému zakončení dalšího běhu kurzu Komando, jednoho z nejprestižnějších a nejnáročnějších kurzů v rámci AČR.  

Fotogalerie

Nahoru