Home page > Aktuality > Vojenské cvičení oddělení odvodního řízení u KVV Brno

Vojenské cvičení oddělení odvodního řízení u KVV Brno

V termínu od 27. května do 31. května 2019 proběhlo dle plánu u Krajského vojenského velitelství Brno cvičení příslušníků aktivní zálohy, kteří jsou služebně zařazeni na místech oddělení odvodního řízení. Během prvního dne cvičení se k nim posléze přidali i jejich kolegové, kteří působí na stejných pozicích u KVV Olomouc.

Cílem cvičení bylo na základě fiktivního nařízení vlády ČR k odvodnímu řízení (OŘ) procvičit provedení kalkulace počtů na 3 odvodní komise a zjistit délku OŘ pro 21 obcí s rozšířenou působností (ORP) Jihomoravského kraje (JmK). Dále si cvičící zpracovali úplný osobní spis povolané osoby k OŘ. Na základě výsledku provedené kalkulace byly zpracovány dopisy na 21 ORP JmK k zajištění zástupce ORP do komise OŘ, žádost na Krajský úřad (KrÚ) JmK o určení lékařů do komise OŘ a zdravotnický personál zabezpečující OŘ. V neposlední řadě byl zpracován Plán odvodního řízení a časový plán povolávání osob k odvodnímu řízení.

V průběhu cvičení také proběhla fyzická rekognoskace vytypovaných objektů - Středisek OŘ ve vybraných městech Brno (Kulturní středisko Musilova v Husovicích) a Tišnov (Městské kulturní středisko). Ve zvolených objektech si vojáci zpracovali reálný návrh průchodu místností a prostorů odvodního střediska (OS). Příslušníci AZ oddělení OŘ zvládli zpracovat návrh řešení OS v určených lokalitách se všemi pozitivními i negativními okolnostmi, které mají vliv na průběh OŘ. Výše uvedená zaměstnání odborně vedl a řídil s. z. Peter Gulyáš a prap. Libor Valda.

Hned na úvod týdenního cvičení proběhlo ověření fyzické zdatnosti příslušníků AZ. Součástí cvičení bylo také provedení střelecké přípravy z ručních zbraní a v hodu granátem ve Vojenském výcvikovém prostoru na Libavé.

Fotogalerie

Nahoru