Úvodní stránka > Aktuality > Vyvedení Krajského vojenského velitelství Brno do VVP Březina

Vyvedení Krajského vojenského velitelství Brno do VVP Březina

Dne 20. září 2018 proběhly v souladu s plánem na rok 2018 u Krajského vojenského velitelství Brno v rámci zaměstnání přípravy velitelů a příslušníků štábu střelby z ručních zbraní a házení z ručního granátu. Toto zaměstnání se konalo ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina na pěchotní střelnici a házelišti ručních granátů „Ferdinandsko“. Řídícím zaměstnání byl určen vedoucí starší důstojník – specialista operačního oddělení pplk. Ing. Vlastimil Drápela.

Příslušníci KVV Brno si zopakovali činnost házení ručním obranným granátem F-1 z okopu na stanovený cíl. Posléze zakusili „vůni“ střelného prachu a přes chrániče sluchu zvuku střelby samopalu vz. 58 a pistole vz. 82. Cíle a hlavní úkoly zaměstnání byly splněny. Ke zdárnému splnění podmínek těchto cvičení mimo jiné přispělo i velmi nádherné a vesměs ještě letní počasí, které v tento den panovalo.

Vojáci KVV Brno tak znovu na tomto zaměstnání i přes úřednickou náročnou práci, kterou vykonávají každodenně v prostorech Krajského vojenského velitelství v Brně, předvedli, že uniformu příslušníka Armády České republiky nenosí zbytečně.        

Nahoru