Úvodní stránka > HISTORIE KVV

HISTORIE KVV

Z historie KVV

    Pro potřebu mírového a válečného doplňování armády byl v poválečném období vytvořen orgán, který řídil veškerou činnost v této oblasti v rámci jednotlivých krajů. Na jejich úrovni byly vytvořeny v roce 1949 krajské vojenské velitelství, které rozkazem ministra národní obrany armádního generála Alexeje ČEPIČKY č.52 z 27.listopadu 1953 byly přejmenovány na krajské vojenské správy. V tomto období byl velitelem Krajské vojenské správy Brno plk. Josef PROKOP. Úkolem tohoto vytvořeného krajského vojenského správního úřadu bylo koordinovat činnost teritoriálních okresních vojenských správ a řídit strážní jednotky na teritoriu Jihomoravského kraje, které střežily v míru hospodářsky důležité objekty.

    Kromě koordinace a zabezpečování mírového a válečného doplňování armádních útvarů a zařízení plnilo Krajské vojenské velitelství mobilizační úkol vytvořením vlastních jednotek, které měly na teritoriu Jihomoravského kraje v případě válečného konfliktu rozšířit střežení hospodářsky a válečně důležitých objektů a zabezpečovat teritorium proti diverzním akcím protivníka. Tento vojenský správní úřad byl od roku 1953 ještě třikrát reorganizován se změnou názvu. K 1.1.1992 bylo vytvořeno Vyšší doplňovací velitelství Brno, 1.10.1995 vzniklo 26.velitelství územní obrany a 24.krajské vojenské velitelství Brno bylo vytvořeno k termínu 1.1.2003.

    Podle zákona č. 585/2004 Sb. („branný zákon“) vykonává Krajské vojenské velitelství Brno od 1. ledna 2005 kromě jiných povinností i funkci vojenského správního úřadu.

    Celkem se vystřídalo při řízení tohoto vojenského subjektu do současné doby 16 velitelů ( ředitelů ) . Dnešnímu Krajskému vojenskému velitelství Brno velí plukovník gšt. Ing. Radek Černý, MSS, který byl na systemizované místo ředitele zařazen dne 1.6.2017.

PŘEHLED VELITELŮ A NÁČELNÍKŮ

    1951 – 1956          plk. Josef PROKOP      Velitel Krajského vojenského velitelství Brno    
    Náčelník Krajské vojenské správy Brno     
    1956 – 1959         pplk. František JUŘINA     Náčelník Krajské vojenské správy Brno    
    1960 – 1963     genmjr. Václav TAUŠ Náčelník Krajské vojenské správy Brno
    1963 – 1971     pplk. František JUŘINA Náčelník Krajské vojenské správy Brno
    1971 – 1977     plk. Ilja SIMČINA Náčelník Krajské vojenské správy Brno
    1978 – 1980     plk. Ing. Josef ŘÍHA  Náčelník Krajské vojenské správy Brno
    1980 – 1992     plk. Ing. Jindřich STARÝ Náčelník Krajské vojenské správy Brno
    1992 – 1996     plk. Ing. Jan MOUTELÍK Velitel Vyššího doplňovacího velitelství Brno
    Velitel 26. velitelství územní obrany
    1996 – 1997     plk. Ing. Oto VEJMELKA     Velitel 26. velitelství územní obrany
    1997 – 2000     plk. gšt. Ing. Miloslav VÁCHA     Velitel 26. velitelství územní obrany
    2000 – 2002     plk. Ing. Josef JELEN     Velitel 26. velitelství územní obrany
    2003 – 2004     plk. gšt. Ing. Pavel KANTOR Velitel 24. krajského vojenského velitelství
    2005 - 2008     plk. gšt. Ing. Pavel KANTOR Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno
    2008 - 2009     plk. Ing. Radek ŠEDIVÝ Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno
    2009 - 2012     plk. Ing. Miroslav ZELINKA Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno
    2012 - 2017     plk. gšt. Ing. Luděk LACINA Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno
    2017 -     plk. gšt. Ing. Radek ČERNÝ , MSS Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno

Nahoru