Home page > PĚŠÍ ROTA AKTIVNÍ ZÁLOHY

PĚŠÍ ROTA AKTIVNÍ ZÁLOHY

PĚŠÍ ROTA AKTIVNÍ ZÁLOHY

“PLUKOVNÍKA FRANTIŠKA KOPULETÉHO” PŘI KRAJSKÉM VOJENSKÉM VELITELSTVÍ BRNO

 

“ČEST A ODPOVĚDNOST”


ROTA NESE ČESTNÝ NÁZEV “PLUKOVNÍKA FRANTIŠKA KOPULETÉHO”. PLK. KOPULETÝ SE NARODIL 26. 11. 1897 V BRNĚ-ŽIDENICÍCH. BYL VETERÁNEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, JAKO DOBROVOLNÍK SE PŘIHLÁSIL DO ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY. V ROCE 1939 SE ZAPOJIL DO ILEGÁLNÍ ČINNOSTI V “OBRANĚ NÁRODA”, PO ODSOUZENÍ STANNÝM SOUDEM BYL 21. 6. 1942 NACISTY POPRAVEN V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH V BRNĚ. “ČEST JEHO PAMÁTCE!”


NAŠE ROTA AZ VZNIKLA V ROCE 2004.

DOBROVOLNĚ JSME PŘEVZALI BRANNOU POVINNOST, PROTOŽE CHCEME PŘISPĚT K OBRANĚ NAŠÍ VLASTI, POKUD BY TAKOVÁ POTŘEBA NASTALA.

JSME OBČANÉ RŮZNÝCH PROFESÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, VZDĚLÁNÍ I ZÁJMŮ, MUŽI I ŽENY. SPOJUJE NÁS VŠAK SOUNÁLEŽITOST S JIHOMORAVSKÝM KRAJEM.


PRAVIDELNĚ SE ÚČASTNÍME VOJENSKÝCH CVIČENÍ, ABYCHOM BYLI PŘIPRAVENI NAŠE POSLÁNÍ NAPLNIT.

JSME SCHOPNI STŘEŽIT OBJEKTY DŮLEŽITÉ PRO OBRANU STÁTU, ABYCHOM POMOHLI ZAJISTIT CHOD ZAŘÍZENÍ A PRVKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH OBJEKTŮ ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU.
 

REALIZUJEME SPOLEČNÝ VÝCVIK SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU KRAJE, JSME PŘIPRAVENI POMOCI PŘI ŽIVELNÝCH I JINÝCH POHROMÁCH. UČÍME SE PLNIT ÚKOLY V SOUČINNOSTI S POLICIÍ ČR.

JSME PŘIPRAVENI DOPLŇOVAT OZBROJENÉ SÍLY.

Nahoru