Úvodní stránka > PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU


Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná        a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Ministerstvo obrany prostřednictvím krajských vojenských velitelství školí učitele základních a středních škol k problematice POKOS.

Tato školení jsou zdarma a mají za úkol poskytnout učitelům informace pro přípravu výuky žáků základních a středních škol v oblasti POKOS.

Více informací naleznete na odkazu: http://www.pokos.army.cz

 

znak2.tif

                          

                     POKOS v Jihomoravském kraji

 

 

Krajské vojenské velitelství Brno plánuje další termíny školení POKOS. Školení proběhne v prostorách KVV Brno, sraz přihlášených účastníků školení je vždy v 8:45 u vchodu do objektu.

Školení proběhne v době od 09:00 - 13:00 hodin

 

Termíny školení v roce 2017

  • 24. 05. 2017 v 9,00 hodin, přihlášky do 22. 5. 2017
  • 10. 10. 2017 v 9,00 hodin, přihlášky do 6. 10. 2017

Zájemci z řad učitelského sboru základních a středních škol v Jihomoravském kraji se mohou přihlásit na tato bezplatná školení zasláním vyplněného „Úvodního dotazníku“ na adresu:

    

Krajské vojenské velitelství BRNO
Štefánikova 53a
66210 Brno    

nebo

kvv.brno@army.cz 

kvv.brno@seznam.cz

nebo přímo kontaktní osobě.

Kontaktní osoby:

kpt. Ing. Michal KALIŠ 
tel.č. 973 444 040, 606 620 044, kalismichal@seznam.cz

 

Přiložené soubory: 

Nahoru