Úvodní stránka > Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016

 

Krajské vojenské velitelství Brno

Štefánikova 53a, Brno, PSČ 662 10, datová schránka eajaeeh

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2016

            Výroční zpráva Krajského vojenského velitelství Brno za rok 2016 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon“), zveřejňuje Krajské vojenské velitelství Brno výroční zprávu za rok 2016 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona.

 1. Počet podaných písemných žádostí o informace:0

 2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:0

 3. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí:0

 4. Na žádné rozhodnutí Krajského vojenského velitelství nabyla v roce 2016 podána žaloba.

 5. Krajské vojenské velitelství neposkytlo výhradní licenci ve smyslu § 14a odst. 4 zákona žádnému žadateli o informace.

 6. Počet podaných stížností:0

 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona

  Nejvíce informací vztahující se k činnosti Krajského vojenského velitelství se poskytovaly zveřejňováním na svých webových stránkách a ústně (telefonicky) prostřednictvím zaměstnanců určených pro kontakt s veřejností v oblasti jejich pracovní činnosti (informace o službě v ozbrojených silách, zařazení do aktivní zálohy, péči o válečné veterány a vojenské důchodce).

  Úhrada nákladů za vyhledání a zpracování informací  nebyla požadována.

   

   

  6. února 2017

   

  Schvaluji:                                       

  Ředitel

  Krajského vojenského velitelství Brno                                            major Ing. Martin BLECHA   

                                                                                                              (dočasně pověřen)                                                                                                 

     

 

Přiložené soubory: 

Nahoru