Home page > POKOS

POKOS

POKOS V ROCE 2021

Na základě aktuální epidemické situace a z rozhodnutí hlavní hygieničky Ministerstva obrany nelze v současné době organizovat akce za účasti většího počtu osob, a proto zatím nemůžeme definitivně potvrdit vypsané termíny školení pro učitele.

Nadále jsme Vám ale k dispozici s nabídkou on-line konzultací, případně také besed nebo přednášek.

Pokud i v průběhu distanční výuky probíráte s žáky a studenty problematiku spadající do oblasti POKOS, rádi Vám poskytneme veškerou možnou podporu.

Za předpokladu, že i po uvolnění současných opatření bude možné setkávání se pouze v omezeném počtu osob, počítáme s prováděním tzv. „výjezdních“ školení učitelů. Takové školení by mělo stejný rozsah jako školení klasické, které se dosud provádělo na krajském vojenském velitelství, pouze by bylo určeno pro omezený počet učitelů z dané obce, mikroregionu, případně ORP. Pokud by byl o takové školení z Vaší strany zájem, neváhejte nás kontaktovat, oceníme také případný návrh, kde toto školení provést.

V případě jakéhokoliv dotazu se neváhejte na mě obrátit na níže uvedených kontaktech.

kpt. Mgr. Emil Kamenský, tel. 973 444 032, e-mail: kamenskye@army.cz

 


 

 

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Ministerstvo obrany prostřednictvím krajských vojenských velitelství školí učitele základních a středních škol k problematice POKOS.

Tato školení jsou zdarma a mají za úkol poskytnout učitelům informace pro přípravu výuky žáků základních a středních škol v oblasti POKOS.

Více informací naleznete na odkazu: http://www.pokos.army.cz

 

znak2.tif

                          

                     POKOS v Jihomoravském kraji

 

 

Krajské vojenské velitelství Brno plánuje další termíny školení POKOS. Školení proběhne v prostorách KVV Brno, sraz přihlášených účastníků školení je vždy v 8:45 u vchodu do objektu.

Školení proběhne v době od 09:00 - 13:00 hodin

 

Termíny školení v roce 2021

  • 25. listopadu 2021, v 9.00 hodin - přihlášky přijímáme do 22. 11. 2021

Školení proběhnou pouze v případě, že to umožní aktuálně platná epidemická opatření!!

Zájemci z řad učitelského sboru základních a středních škol v Jihomoravském kraji se mohou přihlásit na tato bezplatná školení zasláním následujících údajů na e-mailovou adresu níže uvedené kontaktní osoby (kpt. Mgr. Emil Kamenský):

- titul, jméno příjmení

- datum narození

- název a adresa školy včetně obce, ulice a PSČ

   

Kontaktní osoba:

kpt. Mgr. Emil KAMENSKÝ
tel.č. 973 444 032, mobil: 775 156 644, email: kamenskye@army.cz

 

Nahoru