Úvodní stránka > Úřední deska

Úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada Krajského vojenského velitelství Brno (systemizační řádek č. 3)

Přiložené soubory:

- oznámení o výběrovém řízení

-žádost o přijetí do služebního poměru

-čestné prohlášení o státním občanství

-čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti 

-čestné prohlášení o dosaženém vzdělání


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada Krajského vojenského velitelství Brno (systemizační řádek č. 5)

Přiložené soubory:

- oznámení o výběrovém řízení

- žádost o přijetí do služebního poměru

- čestné prohlášení o státním občanství

- čestné prohlášenío svéprávnosti a zdravotní způsobilosti

- čestné prohlášení o dosaženém vzděláníOznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada Krajského vojenského velitelství Brno (č. 2,ID 4311730000)

Nahoru