Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení oddělení odvodního řízení aktivní zálohy u Krajského vojenského velitelství Brno

Cvičení oddělení odvodního řízení aktivní zálohy u Krajského vojenského velitelství Brno

V souladu s plánem na rok 2018 proběhlo ve dnech 24. - 27. září 2018 u Krajského vojenského velitelství (KVV) Brno cvičení 8 příslušníků aktivní zálohy, kteří jsou zařazeni na služebních místech u oddělení odvodního řízení KVV Brno. Ke kmenovým „brňákům“ se druhý den přidalo dalších 7 vojáků, kteří jsou zařazeni u oddělení odvodního řízení u KVV Olomouc a 1 naše kolegyně z KVV Ostrava. Jejich kolegové z Hané se danou problematikou zcela nově seznamují. Zato „brňáci“ po předešlých pravidelných cvičení u KVV Brno už vědí, co se po nich v této oblasti požaduje. Toto plánované zaměstnání odborně vedl s. z. Peter Gulyáš.

 

Cvičící si v průběhu zaměstnání zkusili přípravu odvodního řízení na základě fiktivního nařízení vlády k odvodnímu řízení (OŘ). Byla provedena kalkulace počtů na 3 odvodní komise a délku OŘ u 21 obcí s rozšířenou působností (ORP) Jihomoravského kraje. Vojáci si cvičně zpracovali úplný osobní spis povolané osoby k OŘ. V neposlední řadě si praktickým způsobem zkusili metodický postup práce na jednotlivých úsecích OŘ. To znamená od prezentace občana k OŘ až po vydání rozhodnutí, včetně poučení občana o právech a povinnostech po OŘ.

 

Poslední den cvičení proběhla rekognoskace Střediska OŘ v městě Břeclav. Po domluvě s pracovníky Městského úřadu proběhla osobní prohlídka určeného objektu k OŘ - základní školy. Cvičící zde zpracovali reálný návrh průchodu odvodního střediska se všemi požadovanými prostory, tak, jak tuto oblast vymezuje současný legislativní rámec České republiky.

 

Příslušníci AZ oddělení OŘ z Brna si nadále rozšířili znalosti a schopnosti při realizaci přípravy a provedení OŘ, přičemž jejich kolegové z Olomouce se seznámili s novou dimenzí, kterou problematika OŘ nabízí a obsahuje. Všichni si pak prakticky procvičili výběr jednotlivých pracovišť a místností Střediska OŘ u vybrané ORP Jihomoravského kraje.

 

Fotogalerie

Nahoru