Úvodní stránka > Aktuality > Kurz velitelů malých jednotek Komando 2017

Kurz velitelů malých jednotek Komando 2017

Ve dnech 27.5.-1.6. a 5.6.-7.6.2017 proběhlo ve VVP Březina vojenské cvičení 17 příslušníků roty AZ KVV Brno zaměřené na realizaci úkolů opoziční jednotky vůči cvičícím profesionálním vojákům AČR - příslušníkům kurzu velitelů malých jednotek Komando.

Po nástupu a vstupní lékařské prohlídce zahájili příslušníci roty AZ pod vedením instruktorů kurzu intenzivní výcvik zaměřený především na střeleckou, taktickou, topografickou a spojovací přípravu, součástí byl i plánovací a rozhodovací proces velitelů a příprava bojového rozkazu zakončená plněním cvičných úkolů jednotlivci. Tato zaměstnání se prolínala s opoziční činností jednotlivců a skupin vůči cvičícím příslušníkům kurzu, a to ve dne i v noci.

Dle závěrečného hodnocení náčelníka Úseku přípravy Komando VeV - VA Vyškov mjr. Ing. Roberta ZAHURANCE splnili příslušníci roty AZ úkoly výtečně, profesionálně zvládli zadanou problematiku, svým přístupem vzorně reprezentovali Aktivní zálohy, KVV Brno a přispěli tak ke zdárnému zakončení dalšího běhu kurzu Komando, jednoho z nejprestižnějších a nejnáročnějších kurzů v rámci AČR. Na základě tohoto hodnocení a dlouhodobé spolupráce roty AZ a VeV - VA Vyškov byli oceněni bronzovou „Pamětní mincí Komando“ příslušníci roty AZ čet. David ŠÁLEK, rtm. Michal ZDUBA, rtm. František VINTRLÍK, rtn. Lukáš PUDELKA a rtn. Milan HAMERNÍK. Děkujeme a blahopřejeme.

 

                                                                            Zpracoval: pplk. Ing. František HEIDEKER

Fotogalerie

Nahoru