Úvodní stránka > Aktuality > Vojenské cvičení pěší roty AZ KVV Brno „květen 2017 – Libavá“

Vojenské cvičení pěší roty AZ KVV Brno „květen 2017 – Libavá“

Na základě Plánu činnosti Krajského vojenského velitelství Brno na rok 2017 proběhlo  v termínu 11.5. – 19.5. 2017  vojenské cvičení pěší roty AZ KVV Brno ve VVP Libavá. Hlavním cílem cvičení bylo provedení střeleb z ručních zbraní, házení ručních granátů a bojová střelba pěších čet jako zakončení tříletého výcvikového cyklu.

Výpis z hodnocení jednotky dne 17.5. 2017:

Tento den začal budíčkem v 05,00 h a po výdeji materiálu následoval přesun na SST Velká Střelná, kde probíhala od 6,30 h příprava jednotky k provedení bojové střelby pěších čet. Po poučení o bezpečnostních opatřeních při bojových střelbách, prověření spojení a signálů, výdeji munice se obě čety přesunuly do prostoru zaujetí obrany.

Následně byla hodnocena činnost velitelů čet v jejich rozhodovacím procesu, jeho realizaci, splnění pohotovosti obrany ve stanoveném čase a provádění manévru.

V čase 9,00 h byl vydán řídícím zaměstnání pokyn správci střelnice k aktivaci první terčové situace a postupném zvedání dalších terčů č. 7, 8, 9 a 10.

 

Výsledky 1. a 2. čety  (54 terčů)

 

 

Zásahy celkem

Zásahy důležitých terčů (T9, T10)

Zásahy důležitých terčů (%)

Hodnocení

  1. četa

54/54

28/28

100

splnila

  1. četa

54/54

28/28

100

splnila

 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že výsledky střelby jsou výtečné a rota je schopna  a připravena plnit tyto náročné úkoly.

Na realizaci celého cvičení se podíleli příslušníci KVV a instruktoři 74. lmopr Bučovice, kteří poskytovali metodickou a odbornou pomoc.

 

kapitán Ing. Radim Zákoutský

Fotogalerie

Nahoru