Úvodní stránka > Aktuality > Vojenské cvičení roty AZ KVV Brno ve VVP Libavá

Vojenské cvičení roty AZ KVV Brno ve VVP Libavá

Ve dnech 13.3.-17.3.2017 proběhlo ve VVP Libavá vojenské cvičení roty Aktivních záloh KVV Brno, kterého se zúčastnilo celkem 97 osob (83 příslušníků AZ, 11 VZP VÚ 6142 Bučovice a 3 VZP KVV jako řídící skupina cvičení).

 

 

Jednotlivá zaměstnání cvičící jednotky AZ byla zaměřena na zvládnutí bezpečné manipulace se zbraní, splnění cvičení střeleb z ručních zbraní (samopal vz. 58, pistole vz. 82 a kulomet vz. 59), osvojení si různých taktických činností (předbojové a bojové sestavy, činnost na signály, překračování komunikací, zaujetí a činnost v obraně, ošetření a odsun raněného) a zvládnutí základních dovedností při řízení vojenské techniky (T-810, T-815, UAZ-469) po komunikaci a v terénu.

Cíle stanovené velitelskému sboru prohlubovat teoretické znalosti a praktické dovednosti při organizaci a vedení zaměstnání ze střelecké, taktické, topografické, spojovací a řidičské přípravy se zaměřením na přípravu příslušníků jednotky k provedení bojových střeleb čet v měsíci květnu 2017 byly splněny.

Na vedení vybraných zaměstnání, metodické pomoci velitelskému sboru AZ a logistickém zabezpečení cvičící jednotky AZ se podílela skupina 11 VZP - instruktorů partnerského VÚ 6142 Bučovice vedená npor. Ing. Janem MIKLÁŠEM.

Všechna zaměstnání byla organizována a prováděna na vysoké úrovni s využitím nejnovějších poznatků a zkušeností od příslušníků VÚ 6142 Bučovice a za aktivního a iniciativního přístupu k plnění úkolů všemi příslušníky roty AZ.

Na přípravě a provedení vojenského cvičení se rozhodujícím způsobem podíleli pplk. Ing. František HEIDEKER, prap. Jiří MAŠEK, prap. Vladimír ŠIROKÝ, čet. David ŠÁLEK, rtm. Ing. Pavel ILLEK, npor. Ing. Jan MIKLÁŠ. Úkoly vojenské cvičení roty AZ byly splněny.

Fotogalerie

Nahoru