Úvodní stránka > Aktuality > Vyznamenání příslušníka KVV Brno

Vyznamenání příslušníka KVV Brno

V pátek 17. března 2017 se uskutečnil v Domě armády Praha slavnostní nástup příslušníků Armády České republiky u příležitosti udělení čestných odznaků a pamětních medailí štábního kapitána Václava Morávka.

 

Tento slavnostní akt se konal v době, kdy si připomínáme 75. výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka. Patřil do skupiny Tří králů, kteří se svými skutky významným způsobem zapsali do dějin domácího odboje v období trvání 2. světové války. S jeho jménem je pak spojena Aktivní záloha AČR, jejíž příslušníci si tohoto hrdinu vybrali za svůj vzor a patrona.

 

Za účasti prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Jiřího Balouna bylo provedeno ocenění příslušníků aktivní zálohy, vojáků z povolání, občanských zaměstnanců, ale také zástupců firem, kteří se výjimečným způsobem podíleli na dosažených výsledcích v činnosti aktivní zálohy a její podporou.

 

Pro Krajské vojenské velitelství Brno byl tento den ještě obzvláště významný. Příslušnice našeho velitelství praporčice Michaela Švihlová při této slavnostní příležitosti osobně za výtečné plnění služebních povinností v oblasti aktivní zálohy převzala z rukou generálporučíka Jiřího Balouna Čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy III. stupně. Praporčice Michaela Švihlová je pro nás symbolem lidskosti, poctivosti, pracovitosti a člověkem morálních zásad. Ve své působnosti maximálním způsobem zúročuje svoje nabyté a velmi bohaté zkušenosti, které po dobu své kariéry v armádě v souvislosti s prací s aktivní zálohou získala. Pro KVV Brno je tak velkou přidanou hodnotou a nepostradatelným přínosem. Za KVV Brno tak můžeme být právem hrdi na to, že máme mezi našimi řady takovou vojákyni a kolegyni. Udělení takového vyznamenání si tak praporčice Michaela Švihlová po právu zaslouží.  

Fotogalerie

Nahoru